Szanowni Państwo,

witamy na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Parlamentu Studentów Rzeczypospolitej Polskiej. Strona podmiotowa BIP PSRP służy powszechnemu udostępnianiu informacji publicznej związanej z funkcjonowaniem PSRP w postaci elektronicznej celem uzyskania przez wszystkich spójnej, pełnej i aktualnej informacji publicznej o organizacji.

 

Status prawny

Parlament Studentów Rzeczypospolitej Polskiej działa w oparciu o przepisy ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym oraz Statut PSRP i posiadaja osobowość prawną nadaną przez art. 203a ust. 1 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym. Organami PSRP są: Zjazd Delegatów, Rada Studentów, Przewodniczący, Rada Wykonawcza, Komisja Rewizyjna, Rzecznik Praw Studenta.
PSRP tworzą przedstawiciele uczelnianych samorządów studenckich. PSRP na podstawie art. 203 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym reprezentuje ogół studentów w Polsce.

 

DOKUMENTY ORGANÓW PSRP

Uchwały Rady Studentów
2013

I posiedzenie Rady Studentów - styczeń 2013

II posiedzenie Rady Studentów - luty 2013

III posiedzenie Rady Studentów - marzec 2013

IV posiedzenie Rady Studentów - kwiecień 2013

V posiedzenie Rady Studentów - maj 2013

VI posiedzenie Rady Studentów - czerwiec 2013

Uchwały obiegowe - sierpień 2013

Uchwały obiegowe - wrzesień 2013

VII posiedzenia Rady Studentów - październik 2013

VIII posiedzenie Rady Studentów - listopad 2013

IX posiedzenie Rady Studentów - grudzień 2013

Uchwały Rady Studentów
2014

X posiedzenie Rady Studentów - styczeń 2014

Uchwały obiegowe - styczeń 2014

XII posiedzenie Rady Studentów - maj 2014

Uchwały obiegowe Rady Studentów - czerwiec 2014

XIII posiedzenie Rady Studentów - czerwiec 2014

XV posiedzenie Rady Studentów - październik 2014

 

Uchwały Rady Studentów
2015

I posiedzenie Rady Studentów - styczeń 2015

II posiedzenie Rady Studentów - luty 2015

Uchwały obiegowe - marzec 2015

III posiedzenie Rady Studentów - marzec 2015

IV posiedzenie Rady Studentów - kwiecień 2015

Uchwały obiegowe - maj 2015

V posiedzenie Rady Studentów - maj 2015

Uchwały obiegowe - czerwiec 2015

VI posiedzenie Rady Studentów - czerwiec 2015

VII posiedzenie Rady Studentów - wrzesień 2015

Uchwały obiegowe - lipiec 2015

Uchwały obiegowe - sierpień 2015

Uchwały obiegowe -wrzesień 2015

VIII posiedzenie Rady Studentów - październik 2015

IX posiedzenie Rady Studentów - listopad 2015

Uchwały obiegowe Rady Studentów - listopad 2015

X posiedzenie Rady Studentów - grudzień 2015

Zarządzenia Przewodniczącego
2015-2016

Zarządzenia Przewodniczącego - styczeń 2015

Zarządzenia Przewodniczącego - kwiecień 2015 roku

Sprawozdania finansowe 2015

Odznaka PSRP - listopad 2015

Zarządzenia p.o.Przewodniczącego - kwiecień 2016

Zarządzenia p.o.Przewodniczącego - maj 2016

Zarządzenia Przewodniczącego - maj 2016 roku

Zarządzenia Przewodniczącego - wrzesień 2016 roku

Uchwały Komisji Rewizyjnej
2015-2016

I posiedzenie Komisji Rewizyjnej

II posiedzenie Komisji Rewizyjnej

 

Uchwały Rady Studentów
2016

XI posiedzenie Rady Studentów - styczeń 2016

Uchwały obiegowe Rady Studentów - styczeń 2016

XII posiedzenie Rady Studentów - luty 2016

Uchwały obiegowe - luty 2016

XIII posiedzenie Rady Studentów - marzec 2016

XIV posiedzenie Rady Studentów -kwiecień 2016

Uchwały obiegowe - kwiecień 2016

XV posiedzenie Rady Studentów - kwiecień 2016

XVI posiedzenie Rady Studentów - maj 2016

XVII posiedzenie Rady Studentów - maj 2016

XXIV Zjazd Delegatów
PSRP

Dawid Knara

Mateusz Kuliński

Tomasz Tokarski

Piotr Wodok

Wnioski w sprawie zmian w Statucie/Sprawozdanie

 

Biuro Parlamentu Studentów RP:

Parlament Studentów Rzeczypospolitej Polskiej
ul. Bracka 18/16
00-028 Warszawa

Biuro czynne jest od poniedziałku do piątku w godzinach 9.00-15.00. 

tel.: (22) 621 55 19

tel./fax.: (22) 625 20 30

email: sekretariat@psrp.org.pl

REGON: 145921006

NIP: 5252524863

Nr konta BRE Bank SA Oddział Korporacyjny Warszawa: 35114010100000538312001001

Redakcja Biuletynu Informacji Publicznej PSRP

Kontakt:

Parlament Studentów Rzeczypospolitej Polskiej

ul. Bracka 18/16 00-028 Warszawa

tel.: (22) 621 55 19

tel./fax.: (22) 625 20 30

e-mail: biuroprawne@psrp.org.pl

 

Informacja Publiczna PSRP

Przed przekazaniem zapytania prosimy o zapoznanie się z całością poniższej informacji.

Każdy ma prawo do uzyskania informacji o działalności Parlamentu Studentów Rzeczypospolitej Polskiej w zakresie przewidzianym w ustawie o dostępie do informacji publicznej.

Podstawowe informacje są zamieszczane na stronach internetowych Parlamentu Studentów Rzeczypospolitej Polskiej. Dodatkowe informacje w zakresie dotyczącym Parlamentu są udostępniane w odpowiedzi na wniosek dostępny w zakładce – dokumenty do pobrania.

Wniosek można wypełnić komputerowo lub wydrukować i wypełnić ręcznie.

Wypełniony wniosek można przesłać:

pocztą elektroniczną na adres: sekretariat@psrp.org.pl
pocztą na adres: Biuro Parlamentu Studentów RP, ul. Bracka 18/16, 00-028 Warszawa